Juridiske forhold

 

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Al indhold, herunder – men ikke begrænsende til, tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og film samt placeringen af disse på Boschs hjemmesider er beskyttet af copyright og andre kommercielle ophavsrettigheder. Indholdet på disse hjemmesider må ikke kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand til kommercielle formål hverken delvist eller i sin helhed. Desuden indeholder nogle af Boschs hjemmesider billeder, der er omfattet af tredjemands copyright.

 

Varemærkeoplysninger

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på Bosch’ hjemmesider beskyttet af varemærkelovgivning. Dette gælder især Boschs varemærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. De varemærker og designelementer, som anvendes på vores hjemmesider er beskyttet af varemærkeloven og internationale traktater og er ophavsretligt beskyttede af Robert Bosch GmbH i Tyskland.

 

Forbehold

Denne hjemmeside er sammensat med størst mulig omhu. Ikke desto mindre kan nøjagtigheden eller rigtigheden af de oplysninger, de indeholder, ikke garanteres. Bosch er ikke ansvarlig for tab eller skade som direkte eller indirekte skyldes brug af disse hjemmesider, medmindre Bosch med vilje har forårsaget grov uagtsomhed.

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre internetsider, der opretholdes af tredjeparter, som Bosch ikke har kontrol over. Bosch er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider og giver kun links som en service til vores brugere. Link og besøg på andre hjemmesider via Bosch’s hjemmeside er således helt på brugerens egen risiko.

 

Licensoplysninger

De immaterielrettigheder, der er angivet på Bosch’s hjemmeside, f.eks. patenter, varemærker og copyright, er beskyttet. Denne hjemmeside giver ikke licens til at bruge Boschs eller tredjemands immaterielle rettigheder.

 

Online dispute resolution (ODR)

Oplysning om online-tvistbilæggelse:

Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (OTB) til rådighed. Denne platform skal være stedet for en udenomsretslig bilæggelse af tvister med henblik på online-købsaftaler og online-serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi tager ikke del i forlig uden om domstolen før forbrugermæssige voldgiftsinstanser.

×