Hvordan er dit indeklima?

Tag testen på 2 minutter og få svaret, samt gode råd til forbedringer

Tag testen nu

Hvordan er dit indeklima?

Tag testen på 2 minutter og få svaret, samt gode råd til forbedringer
Tag testen nu

Frisk luft i din bolig – helt enkelt

Med ventilation fra Bosch er du sikret frisk luft i din bolig og et godt indeklima. Ventilationen er decentral og med en effektiv varmegenvinding, det betyder at du kan få en installation i et eller flere rum, som renser luften samtidig med at varmen bevares.

Sådan påvirkes du af dit indeklima

Du tænker måske ikke over det, men den måde vi bor og lever på har stor betydning for vores velvære og trivsel. Vi opholder os 80-90 % af livet indenfor, så indeklimaet spiller en vigtig rolle i dagligdagen.

Sådan påvirkes du af dit indeklima

Du tænker måske ikke over det, men den måde vi bor og lever på har stor betydning for vores velvære og trivsel. Vi opholder os 80-90 % af livet indenfor, så indeklimaet spiller en vigtig rolle i dagligdagen.

Sådan påvirkes du af dit indeklima

I gennemsnit bruger vi 16 timer af døgnet i vores bolig og i løbet af livet opholder vi os som danskere 80-90 % af tiden indenfor. Et sundt og behageligt indeklima er derfor af stor betydning – og noget af det der påvirker indeklimaet er fx:

 • Temperaturen
 • Fugt
 • Støj
 • Lys
 • Radon
 • Partikler og kemiske stoffer, der er i indeluften.

Partikelforurening fra stearinlys, rygning, madlavning, elektriske apparater og brændeovne er især med til at påvirke indeklimaet. Udover forurening med partikler har fugt også en negativ indvirkning, da det kan være med til at fremme vækst af skimmelsvamp og husstøvmider.

Et dårligt indeklima kan blandt andet give:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Hoste
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Irriterede øjne, næse og luftveje
 • Forværrede symptomer hos personer, der i forvejen har astma og allergi.

En enkel måde at komme af med partikelforurening, kemiske stoffer og fugt i boligen, som kan forårsage ovenstående, er at sørge for regelmæssig ventilation – ligesom det også kan afhjælpe problemer med radon.

Særligt om vinteren holder vi døre og vinduer lukkede, hvilket betyder at luftskiftet er helt i bund. Mekanisk ventilation der automatisk suger luft ud og blæser luft ind i boligen kan derfor være en god metode til sikre et jævnt luftskifte.

Fakta

En undersøgelse af 500 boliger lavet af DTU har vist, at næsten halvdelen ikke havde tilstrækkeligt luftskifte målt i forhold til bygningsreglementets krav.

Kilder: Cisbo (Publikation: Indeklima og sundhed i boliger), Bolius, DTU

Se alle fordelene ved Vent 2000 D

Vent 2000 D er en enkel og komfortabel løsning til kontrolleret ventilation af beboelsesrum eller fx fugtige kældre. Og så kan du samtidig holde på varmen pga. en effektiv varmegenvinding.

Se alle fordelene ved Vent 2000 D

Vent 2000 D er en enkel og komfortabel løsning til kontrolleret ventilation af beboelsesrum eller fx fugtige kældre. Og så kan du samtidig holde på varmen pga. en effektiv varmegenvinding.

Frisk luft til din bolig – helt enkelt

Med Vent 2000 D tilbyder Bosch et kanalfrit ventilationssystem med varmegenvinding, som kan ventilere din bolig på en energieffektiv måde.

Bestil brochuren gratis

Frisk luft til din bolig – helt enkelt

Med Vent 2000 D tilbyder Bosch et kanalfrit ventilationssystem med varmegenvinding, som kan ventilere din bolig på en energieffektiv måde.

Bestil brochuren gratis

Helt enkelt – uden kanaler

Vent 2000 D er en enkel og komfortabel løsning til kontrolleret ventilation af beboelsesrum, fugtige kældre eller endda skoler eller mindre erhverv. Systemet er enkelt at installere, da det blot kræver kerneboringer i væggene samt ledningsføringer til den centrale styring.

Til nybyg eller renovering

Ventilationssystemet kan benyttes ved renovering af boliger, sommerhuse, skoler eller erhvervslokaler, men det kan også anvendes i nybyggeri, hvor et centralt ventilationssystem med luftkanaler ikke kan eller ønskes anvendt på grund af pladsmangel eller økonomi.

Nem at vedligeholde

Beboeren kan selv stå for vedligeholdelsen af anlægget. Styringen viser automatisk, når filteret skal renses eller udskiftes. Filterskift er ganske enkelt og kan gøres uden brug af værktøj. Støvfilter er standard, og pollenfilter fåssom tilbehør.

Effektiv varmegenvinding

I forhold til almindelig udluftning vil Vent 2000 D reducere din varmeregning, da systemet er udstyret med indbyggede keramiske varmevekslere, der giver en varmegenvinding på op til 90%. Varmen i det rumluft, der suges ud, lagres i varmeveksleren og afgives igen til udeluften inden den indblæses.

Et sundt og friskt indeklima

Med Vent 2000 D vil du opnå et indeklima, der ikke alene er sundt og friskt for dig og din familie. Den integrerede fugtsensor sørger også for at fjerne fugt fra din bolig og derved mindskes muligheden for skimmelsvamp. Og er der allergigere i boligen vil et pollenfilter bidrage yderligere til at rent og sundt indeklima.

Sådan får du nemt et bedre indeklima

Du kan selv gøre meget for at få et godt indeklima i din bolig. Her får du en stribe gode råd, som kan have en positiv indvirkning på dit indeklima og som er nemme at gå til.

Sådan får du nemt et bedre indeklima

Du kan selv gøre meget for at få et godt indeklima i din bolig. Her får du en stribe gode råd, som kan have en positiv indvirkning på dit indeklima og som er nemme at gå til.

En ordentlig ventilation er en effektiv måde at komme af med boligens partikelforurening på. Ved generelt at sørge for en grundig udluftning i boligen, er du kommet langt. Miljøstyrelsen anbefaler udluftning med gennemtræk mindst to gange dagligt, alternativt kan du anskaffe dig et ventilationssystem, så er du sikret regelmæssigt luftskifte og undgår tab af varme.

Det anbefales at gøre rent i boligen ca. en gang om ugen. Det holder støv og bakterier nede, og dermed mindskes risikoen for bl.a. allergi.

Fugt kan være med til at fremme skimmelsvamp og husstøvmider, der kan forårsage astma og allergi. Ved regelmæssig udluftning efter madlavning og badning, kan du begrænse fugten. Dette gælder også hvis du ungår at tørre tøj indendørs. Husk samtidig at opretholde en minimumstemperatur på 18 grader i alle rum.

I soveværelset og i børneværelset ophobes der store mængder CO2 i løbet af natten. Du kan derfor med fordel lade dørene stå åbne, så forurenende partikler fordeles i boligen.

¾ af de forurenende partikler i boligen stammer fra beboerens adfærd. Primært rygning, stearinlys og madlavning påvirker indeklimaet negativt. Sørg derfor for at lufte grundigt ud, især efter du har lavet mad, tændt stearinlys, brændeovn eller lignende.

Kilder: CISBO, Miljøstyrelsen, Bolius’ fageksperter.

Klik og test dit indeklima nu

Tag testen og få en indikation af, hvorvidt dit indeklima er rent og sundt for dig og din bolig. Testen forudsætter, at der på nuværende tidspunkt ikke er etableret mekanisk ventilation.

Tag testen nu

Bedre indeklima til skoler og erhverv

Med ventilation fra Bosch er du sikret frisk luft og et godt indeklima. Ventilationen er decentral og med en effektiv varmegenvinding, det betyder at installationen kan laves i et eller flere rum, som renser luften samtidig med at varmen bevares.

Bedre indeklima til skoler og erhverv

Med ventilation fra Bosch er du sikret frisk luft og et godt indeklima. Ventilationen er decentral og med en effektiv varmegenvinding, det betyder at installationen kan laves i et eller flere rum, som renser luften samtidig med at varmen bevares.

Indeklimaet har betydning for indlæringen og helbredet

Manglende udluftning kan give gunstige forhold for skimmelsvamp og fugt. En høj grad af synlige skimmel og fugt i klasselokalerne, associeres med en lavere lungefunktion hos børnene i forhold til de børn, der er i klasselokaler med en lav grad af synlig fugt og skimmel.

Indeklimaet har betydning for indlæringen og helbredet

Manglende udluftning kan give gunstige forhold for skimmelsvamp og fugt. En høj grad af synlige skimmel og fugt i klasselokalerne, associeres med en lavere lungefunktion hos børnene i forhold til de børn, der er i klasselokaler med en lav grad af synlig fugt og skimmel.

Indeklimaet har betydning for indlæringen og helbredet

Et dårligt indeklima på de danske skoler har betydning for indlærings- og koncentrationsevnen samt helbredet, det er der flere undersøgelser der peger på.

Manglende udluftning kan give gunstige forhold for skimmelsvamp og fugt. En høj grad af synlige skimmel og fugt i klasselokalerne, associeres med en lavere lungefunktion hos børnene i forhold til de børn, der er i klasselokaler med en lav grad af synlig fugt og skimmel.

I et Ph.d.- studie fra Aarhus Universitet har man undersøgt 21 klasselokaler på 15 skoler, og hele 81 procent af dem havde en moderat til høj grad af synlig fugt og skimmelsvamp, mens det til sammenligning kun var tilfældet i 7 procent af børnenes hjem.

Ofte er det manglende ventilation, der er årsag til dårligt indeklima på de danske folkeskoler. Kun 10 procent af folkeskolerne i Danmark er bygget efter 1995, hvor ventilationskrav for første gang blev en del af Bygningsreglementet.

Det er derfor typisk på nyere skoler at der forefindes mekanisk ventilation – på 42 procent af skolerne er der ingen mekanisk ventilation. Det konkluderer en undersøgelse fra DTU i 2016. Derudover slog et stort forskningsforsøg i 2014 fast at 6 ud af 10 klasseværelser havde for dårlig indeluft.

Den manglende ventilation betyder en dårligere indlærings- og koncentrationsevne, fordi man fx er nødt til at åbne døre og vinduer, hvilket kan give støj fra gaden eller skolegården.

Kilder: CISBO, Ingeniøren, DTU

Sådan påvirker indeklimaet arbejdsmiljøet

Indeklimaet på arbejdspladsen påvirker livskvaliteten og lysten til at arbejde. Et tegn på et dårligt indeklima kan fx være at der opstår ubehag eller gener, mens man er på arbejdspladsen, som gradvist forsvinder når man har forladt lokalerne.

Sådan påvirker indeklimaet arbejdsmiljøet

Indeklimaet på arbejdspladsen påvirker livskvaliteten og lysten til at arbejde. Et tegn på et dårligt indeklima kan fx være at der opstår ubehag eller gener, mens man er på arbejdspladsen, som gradvist forsvinder når man har forladt lokalerne.

Cirka en tredjedel af alle kontoransatte har symptomer på dårligt indeklima.

Indeklimaet på arbejdspladsen påvirker livskvaliteten og lysten til at arbejde. Et tegn på et dårligt indeklima kan fx være at der opstår ubehag eller gener, mens man er på arbejdspladsen, som gradvist forsvinder når man har forladt lokalerne. Et dårligt indeklima kan betyde:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Irriteret øjne og luftveje

Dette kan i sidste ende medføre sygefravær og have indvirkning på produktiviteten på arbejdspladsen.

Man kan derfor med fordel rette fokus på nedenstående:

 • Varme og træk
 • Luftkvalitet (påvirkes af støv, snavs, gasser, dampe, lugte, mange personer i rummet)
 • Fugt
 • Lys
 • Støj og akustik

Men man kan også gøre meget selv for at forebygge et dårligt indeklima på arbejdspladsen. Man kan fx lufte ud jævnligt eller holde mange små pauser fra fokuseret arbejde ved fx computerskærmen, hvis man oplever øjengener.

Se hvordan indeklimaet kan forbedres med mekanisk ventilation (klik her – link til fordele)

Kilder: HK, arbejdstilsynet, arbejdsmiljoviden.dk

Få et bedre indeklima med mekanisk ventilation

En af de måder hvorpå indeklimaet kan forbedres på skoler eller i mindre erhverv, er ved at installere mekanisk ventilation. Bosch tilbyder en fleksibel løsning i Vent 2000 D, som kan installeres parvis fx i klasselokalet eller på kontoret.

Få et bedre indeklima med mekanisk ventilation

En af de måder hvorpå indeklimaet kan forbedres på skoler eller i mindre erhverv, er ved at installere mekanisk ventilation. Bosch tilbyder en fleksibel løsning i Vent 2000 D, som kan installeres parvis fx i klasselokalet eller på kontoret.

Få et bedre indeklima med mekanisk ventilation

En af de måder hvorpå indeklimaet kan forbedres på skoler eller i mindre erhverv, er ved at installere mekanisk ventilation. Bosch tilbyder en fleksibel løsning i Vent 2000 D, som kan installeres parvis fx i klasselokalet eller på kontoret. Det giver blandt andet følgende fordele:

 • Konstant luftskifte
 • Forebygger skimmelsvamp
 • Sundt klima
 • Kan reducere udefra kommende støj
 • Høj varmegenvindingsgrad
 • Reducerer varmeforbruget i forhold til udluftning via vinduer og døre
 • Høj ventilationsrate i forhold til størrelsen
 • Ren og pollenfri rumluft
 • Behøver ikke ventilationskanaler
 • Hurtig og nem installation
 • Lille vedligeholdelse

Særlige fordele på skoler

Med Vent 2000 D fra Bosch er det muligt at få ventileret energimæssigt rigtigt og samtidig forebygge eventuel skimmelsvamp og for fugtig luft med den indbyggede fugtstyring. Fugtstyringen gør ventilationen behovsstyret, som betyder at den automatisk sparer på strømmen, når der ikke er behov for ventilation. Samtidig kan man reducere den udefrakommende støj med op til 44 db(a) i forhold til et åbent vindue. På denne måde sikrer man både elevernes indlæring og koncentration.

Vent 2000 D er perfekt til skoler, da man undgår træk. Luften indblæses i opadgående retning og vil derfor ikke blive blæst direkte i retning af personer, der opholder sig tæt på ventilatorenhederne. Indblæsningsluften har derfor ikke tilstrækkelig hastighed til, at det vil føles som træk, når den spredes i rummet.

Særlige fordele for erhverv

Specielt i mindre kontorbygninger er det svært at installere et centralt ventilationssystem, da der ofte ikke er plads til de lange kanaler i loftet, derudover er det også meget dyrt at pille loftet ned for at ligge kanaler. Med Vent 2000 D kan du ventilere lige der, hvor du har brug for det, uden lange og fordyrende kanaler. Vent 2000 D er fugtstyret så den kun arbejder, når der er behov for det og dermed sparer på strømmen. Derudover genbruger den op til 90% af varmen og er dermed også med til at reducere varmeforbruget i forhold til at åbne vinduer og døre.

Ofte stillede spørgsmål

Vi kan desværre ikke oplyse en præcis pris, da denne afhænger af installationsarbejdet, antal enheder og boligarealets størrelse. Prisen fastsættes af vores installatører, så du kan bede om et uforpligtende tilbud her på siden.

Vent 2000 D installeres parvis, så det afhænger af hvor mange rum du ønsker ventilation i og hvor stort et antal kvm. det drejer sig om. Du skal mindst installere 2 enheder, får at ventilere rummet ordentligt, da én enhed i de fleste tilfælde kun vil ventilere ca. 2- 3 meter ind i rummet. Vent 2000 D arbejder således på samme måde, som når man skaber et gennemtræk mellem 2 vinduer for at få luftet ordentlig ud. Derudover så får man med 2 enheder hverken under- eller overtryk i boligen, da de arbejder sammen parvis.

Husk at lidt er bedre end ingenting, de fleste mennesker vælger en installation i deres opholdsrum såsom køkken og stue først. Det smarte ved Vent 2000 D er at du altid kan udvide din ventilation af flere omgange med flere zoner. Dermed kan man starte med f.eks. stuen og derefter tage børneværelserne eller lign.

Prøv evt. vores beregner her på siden for at se hvor mange enheder du skal bruge.

Beregningen tager udgangspunkt i bygningsreglementets anbefalinger for opholdsrum til at beregne det nødvendige luftskifte.

Ja, til dels. Du må gerne selv bore ud til hullerne, men strømføring og tilslutning skal foretages af en autoriseret EL installatør. Vi anbefaler dog at installationsarbejdet udføres af en professionel installatør, da det er en proces som indebærer boring i både inder – og ydervægge.

Bestil et uforpligtende tilbud inkl. installation fra en af vores installatører her på siden.

Du kan altid købe Vent 2000D med installation hos en af vores installatører. Bestil et uforpligtende tilbud her på siden.

Ja, du kan selv stå for vedligeholdelsen af anlægget. Styringen viser automatisk, når filteret skal renses eller udskiftes. Filterskift er ganske enkelt og kan gøres uden brug af værktøj.

Luftskiftet i din bolig har stor betydning for indeklimaet og et ventilationsanlæg vil derfor forbedre dit indeklima markant. Du kan teste dit nuværende indeklima her og du kan se her hvordan du påvirkes af din boligs indeklima her.

Du kan tilkøbe et pollenfilter til Vent 2000 D, dette vil have en positiv effekt overfor pollen. Anlægget leveres som standard med et støvfilter, hvilket vil have en mærkbar effekt hvis du fx er allergisk overfor støv.

Ja, du kan spare penge på varmeregningen. Det kan du fordi luftskiftet foretages via mekanisk ventilation med varmegenvinding fremfor at åbne døre og vinduer. Det kommer dig især til gode i de kolde måneder, hvor du kan lufte ud uden at varmen slipper ud.

De medfølgende støvfiltre skal støvsuges efter behov (ca. hver 3 måned), når styringen angiver det. Nedslidte filtre udskiftes til nye.

Luften indblæses i opadgående retning og vil derfor ikke blive blæst direkte i retning af personer, der opholder sig tæt på ventilatorenhederne. Indblæsningsluften har derfor ikke tilstrækkelig hastighed til, at det vil føles som træk, når den spredes i rummet.

Det afhænger af hvilket trin enheden kører på. Hvis styringen er sat til automatisk drift, så vil ventilationen reguleres afhængig af luftfugtigheden i rummet. Du har dog altid mulighed for selv at skrue den ned til trin 1, hvor den giver 11 dB(A) . Derudover har du også mulighed for at bruge ”Nat-funktionen”, som slukker for enheden i 2 timer.

Styringen sørger for at ventilatorerne arbejder sammen sætvis, og den fungerer som fugtsensor. Derudover giver displayet på styringen information til dig om, hvilken hastighed Vent 2000 D kører, hvornår filteret skal gøres rent, om den er sat til automatisk drift, manuel drift eller natudkobling. Du skal bruge en styring til hver zone, du opretter, og du kan koble op til 8 Vent 2000 D på én styring.