Tilskud og reduceret afgift

Der er fokus på den grønne omstilling – og det har sat varmepumper på agendaen. Derfor har regeringen oprettet forskellige tilskudsmuligheder og reduceret afgifter ved brug af varmepumper som opvarmningskilde, hvilket gør varmepumpen til en af de billigste opvarmningsformer. Læs herunder om dine muligheder for at opnå tilskud og reduceret afgift.

Tilskud og afgifter

Der er fokus på den grønne omstilling – og det har sat varmepumper på agendaen. Derfor har regeringen oprettet forskellige tilskudsmuligheder og reduceret afgifter ved brug af varmepumper som opvarmningskilde, hvilket gør varmepumpen til en af de billigste opvarmningsformer.

 

Tilskudsmuligheder og afgiftsreduktion

Der findes forskellige tilskudsmuligheder og mulighed for afgiftsreduktion, når det eksisterende fyr ønskes udskiftet med en mere energieffektiv opvarmning.

 

Søg tilskud via Varmepumpepuljen
– Varmepumpepuljen åbner den 12. september 2023 kl. 10 (venterum kl. 9).

Hvem kan søge?

Du kan ansøge, hvis du opfylder følgende 5 krav:

 • Du er privat boligejer
 • Din bolig er registreret som helårsbolig i BBR
 • Din bolig er i dag primært opvarmet med olie, naturgas, biobrændsel eller elvarme
 • Du har ikke allerede igangsat udskiftning med en varmepumpe
 • Dit hus ligger ikke i et eksisterende, planlagt eller potentielt fjernvarmeområde (tjek din adresse på Plandata)

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge tilskud til:

 • Udskiftning af din primære varmekilde (naturgas, olie, biobrændsel eller elvarme) med en luft til vand eller jordvarmepumpe med minimum A++ ved 55°C på produkt energimærket.
 • Ved specifikke bygninger over 400 m2 kan der søges til store varmepumper

Tilskudsstørrelser

Denne gang kan du ansøge om 2 forskellige beløbsstørrelser afhængig af den varmepumpetype, du ønsker at skifte til:

 • 17.000 kr. ved skift til en luft til vand varmepumpe
 • 27.000 kr. ved skift til en jordvarmepumpe

Hvor skal du søge?

Ansøgning skal ske via Energistyrelsens ansøgningsportal, som du også finder på Sparenergi.dk.

Vil du vide mere?

Sparenergi.dk finder du mere info om ansøgningsproces m.m.

Hvilke Bosch produkter kan du søge tilskud til?

Hent listen her (PDF 0.1 MB) og se, hvilke Bosch produkter, der er tilskudsberettigede, og hvor meget du kan ansøge om (sept. 2023).

 

 

—————

Søg om gebyrfritagelse via Afkoblingspuljen

Du kan få del i ordningen, når du opsiger din gasforsyning, hvis du opfylder kravene og der er penge tilbage i puljen. Pengene fordeles efter først til mølle-princippet.

Hvem kan søge?

Afkoblingsordningen er for:

 • Private husholdninger
 • udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger

Hvad er kravene?

 • Du skal have et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår)
 • Du må ikke have et eller flere CVR-numre registeret på adressen, som i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR)

Hvornår kan jeg søge?

 • Du kan søge så længe, der er penge i puljen

Hvor og hvordan skal du søge?

Du skal opsige din gasforsyning hos Evida. På Sådan opsiger du din gasforsyning (evida.dk) finder du mere information om, hvordan du gør.

Vil du vide mere?

Afkoblingsordning (evida.dk) finder du mere info om opsigelse m.m.

 

 

—————

Reduceret elvarmeafgift

Når du har varmepumpe og din primære varmekilde er registreret som elvarmei BBR, kan du få reduceret elafgift på den del af dit el-forbrug, som overskrider 4.000 kWh. Det betyder, at den elektricitet, du bruger til at opvarme din bolig med er billigere end den elektricitet, du f.eks. bruger til vaskemaskinen.

Sådan gør du

For at kunne få denne “rabat”, skal din bolig være registreret som ”elopvarmet” i BBR. Det gør du hos din lokale kommune. Når din boligs BBR er registreret som ”elopvarmet,” kontakter du dit elselskab og oplyser, at boligen er ”elopvarmet”.

Herefter vil den del af dit elforbrug, som årligt overstiger 4.000 kWh blive afgiftet med elvarmeafgiften fremfor elafgiften. Derfor vil dit elforbrug over 4.000 kWh blive en del billigere.

Kontakt din el-leverandør for yderligere informationer om reduceret elafgift og satser.