Værd at vide om energiaftalen!

Værd at vide om energiaftalen!
Bosch Climate Partner
Du har måske hørt om den nye energiaftale, og at denne kan påvirke din varmeregning. Men hvad betyder det mere konkret? Det fortæller vi dig her.

Den nye energiaftale har indflydelse på elvarmeprisen – og det er naturligvis relevant for dig. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad disse ændringer betyder for de mennesker, der har varmepumper og dem som overvejer at investere i en varmepumpe. Men først en kort gennemgang af nogle termer, som bliver benyttet i teksten. Har du helt styr på dette, kan du også hurtigt gå videre til vores eksempler, der viser forbrug og besparelser ved forskellige produkter.

Generelt om el og den nye energiaftale

Al elektricitet, som købes af privatpersoner, er beskattet med elafgift – denne elafgift er i 2018 91,4 øre plus moms. Men hvis man opvarmer sin bolig med el, og dette er registeret i BBR registeret, får man rabat på elafgiften. Det er denne rabat, man nu justerer på. Det betyder også, at det ikke længere er en elafgift, men i stedet en elvarmeafgift. Så hvis du fx opvarmer din bolig med en varmepumpe, og dit samlede elforbrug er på 10.000 kWh årligt, er de første 4.000 kWh belagt elafgiften – og de resterende 6.000 kWh er belagt elvarmeafgiften. Og det er en fordel, for dem med varmepumper, da elvarmeafgiften er billigere.

Og hvordan er priserne så?


I branchen bruges oftes følgende regel: ”Elvarmehuse har en reduceret afgift på el over 4000 kWh – du skal trække xx øre fra din normal elpris.” Det kan man stadig gøre, men du skal være opmærksom på, at der opstår et lille hop i 2019. Se oversigten nedenfor.

2018: Erhvervspakken reducerede fra den 1. maj 2018 elvarmeafgiften. Det betød, at reduktionen mellem elafgiften og elvarmeafgiften steg fra 63 øre til 82 øre inkl. moms.
2019: Elafgiften falder fra 91,4 øre til 88,4 øre. Og elvarmeafgiften går fra 82 øre til 78 øre – på samme tid bliver elprisen ca. 4 øre billigere. inkl. moms (pga. Energiforliget).
2020: Reduktionen mellem elafgiften og elvarmeafgiften stiger fra 78 øre til ca. 85 øre. På samme tid ser det ud til, at den samlede elafgift forbliver på 88,4 øre uden moms.
2021: Det nye energiforlig giver den sidste reduktion på elvarmeafgiften på 15 øre, som betyder, at den samlede reduktion i forhold til elprisen er 91 øre inkl. moms.

I kr. inkl. moms
År Elafgift Reduktion Elvarmeafgift
2018 1,142 0,633 0,508
2018/5 1,142 0,821 0,321
2019 1,105 0,781 0,323
2020 1,105 0,855 0,250
2021 1,105 0,911 0,193

 

Men hvad betyder dette i kroner og øre?

Se de følgende eksempler der viser besparelsen ved den nye elvarmeafgift – og hvor mange penge, der er at spare i drift ved at skifte fra olie til varmepumpe.

 

Compress 7000i AW luft/vand varmepumpe på en standard 150 m2 bolig. Årlig virkningsgrad SFP 3,2 – årligt totalt forbrug 20 mW – standard elpris 2,10 kr. inkl. moms.
2018 2018/5 2019 2020 2021
Opvarmningspris inkl. moms 9.164 7.992 7.992 7.781 7.430
Reduktion i forhold til 2018 i kr. 0 1.172 1.172 1.383 1.734
Reduktion i forhold til 2018 i procent 0 % 15 % 15 % 18 % 23 %

 

Compress 7000i LWM jordvarmepumpe på en standard 150 m2 bolig. Årlig virkningsgrad SFP 4,0 – årligt totalt forbrug 20 mW – standard elpris 2,10 kr. inkl. moms.

2018 2018/5 2019 2020 2021
Opvarmningspris inkl. moms 7.331 6.394 6.394 6.225 5.944
Reduktion i forhold til 2018 i kr. 0 938 938 1.106 1.388
Reduktion i forhold til 2018 i procent 0 % 15 % 15 % 18 % 23 %

 

Olieopvarmet bolig med et årligt olieforbrug på 2.500 liter, virkningsgrad 78 % -> CS7000i AW årlige virkningsgrad SFP 3,2 – årligt nettoforbrug 19,5 mW – standard elpris 2,10 inkl. moms.

2018 2018/5 2019 2020 2021
Eksisterende oliekedelsystem 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Compress 7000i AW luft/vand 8.935 7.792 7.792 7.587 7.244
Besparelse i kr. 16.065 17.208 17.208 17.413 17.756
Besparelse i procent 64 % 69 % 69 % 70 % 71 %

 

Træpilleopvarmet bolig med et årligt træpilleforbrug på 5 ton, virkningsgrad 75 % -> CS7000i AW årlige virkningsgrad SFP 3,2 – årligt nettoforbrug 18.75 mW – standard elpris 2,10 inkl. moms.

2018 2018/5 2019 2020 2021
Eksisterende oliekedelsystem 12.216 12.216 12.216 12.216 12.216
Compress 7000i AW luft/vand 8.591 7.493 7.493 7.295 6.965
Besparelse i kr. 3.625 4.723 4.723 4.921 5.251
Besparelse i procent 30 % 39 % 39 % 40 % 43 %

 

 

Forudsætning for eksemplerne

El er opbygget af mange forskellige afgifter, nogle er faste, mens andre nettoprisindekseret jf. $32 i MINAL. Nogle afgifter, såsom PSO er under udfasning over en periode på seks år. Derfor er det svært at give en helt præcis prisudvikling. Nogle afgiftsændringer bliver rullet tilbage efter noget tid, mens andre regulerer andre afgifter. Vores information i dette nyhedsbrev tager sig ”kun” af elafgiften og elvarmeafgiften.