Sådan vedligeholder du din varmepumpe

Bosch Climate Partner

Har du en luft/vand- eller en jordvarmepumpe er det lovpligtigt at få et årligt eftersyn af varmepumpen. Tilsvarende gælder, hvis du har en luft/luft varmepumpe med en fyldning på over 1 kilo kølemiddel.

Det er vigtigt, at du overholder eftersynene for at sikre, at din varmepumpe fungerer optimalt. Men det er også en god idé, at du selv vedligeholder din varmepumpe. Se, hvad du bør være opmærksom på:

1. Hold øje med elforbruget

Det er en god idé at aflæse varmepumpens elmåler jævnligt og skrive forbruget ind i et skema. Hvis elforbruget er højere end forventet, og det ikke skyldes fx koldt vejr, skal du kontakte din kølemontør.

Beregn her, hvor meget du kan spare med en ny varmepumpe

2. Lyt til din varmepumpe og dine radiatorer

Hvis varmepumpen lyder anderledes end den plejer, skal du kontakte din kølemontør, som kan tjekke for eventuelle driftsproblemer. Hvis radiatorerne siger en klukkende lyd eller ikke bliver ordentlig varme, kan det skyldes luft i radiatorsystemet. (Gælder kun luft/vand- og jordvarmepumper). Det kan du løse ved at udlufte radiatorerne.

3. Kontrollér vandtrykket

Vandtrykket på varmeanlægget skal være 1-2 bar. Hvis trykket er for lavt, kan du opleve driftsforstyrrelser og bør efterfylde med vand. (Gælder kun luft/vand- og jordvarmepumper).

4. Rens udedelen

Har du en luft/luft- eller luft/vand varmepumpe, skal du huske at rense udedelen for blade og kviste. Sørg også for, at regnvand ledes væk og ikke ophobes i udedelen.

Læs også vores gode tips og råd til dig, der overvejer en varmepumpe

5. Fjern støv og snavs

Har du en luft/luft varmepumpe, kan støv og snavs nedsætte luftgennemstrømningen, så varmepumpen skal arbejde hårdere for at opvarme dit hus. Og det bliver dyrt på elregningen. Sørg derfor jævnligt for at rense indedelens filtre for støv og snavs.

Sådan renser du indedelen for støv og snavs

6. Kontrollér trykket på jordvarmekredsen

Har du en jordvarmepumpe, skal du jævnligt kontrollere, at trykket på jordvarmekredsen er 1-2 bar. Hvis trykket er for lavt, skal du kontakte din kølemontør. Du må ikke selv efterfylde med vand.

Bestil service til din varmepumpe

Energistyrelsen anbefaler, at du årligt får serviceret din varmepumpe, så det lovpligtige eftersyn overholdes. Så er du samtidig sikker på, at din varmepumpe fungerer optimalt.

Bestil serviceaftale