Er en varmepumpe miljøvenlig?

Ifølge Energistyrelsen er varmepumper blandt de billigste og mest CO2-venlige opvarmningsformer på det danske marked. Varmepumpen er en af de mest effektive varmeløsninger. Med sin høje virkningsgrad udnytter den energien enormt godt. Hver gang den bruger 1 kW strøm, producerer den 3-5 kW varme.

Med en varmepumpe er du desuden med til at sikre en bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af elnettet døgnet rundt, fordi boligens opvarmningsbehov er større om natten, hvor efterspørgslen efter strøm generelt er lavere. Et elnet, som løbende bliver grønnere i takt med, at antallet af solcelle- og vindmølleparker øges. Opvarmning med varmepumper er derfor fremtidens svar på billig, energieffektiv opvarmning.

Kilde: www.sparenergi.dk/forbruger/varme/elvarme